BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Dankbetuigingen voor koning Albert vanuit Europa

Nederland is koning Albert dankbaar voor de manier waarop hij zich altijd heeft ingezet voor de vriendschap tussen België en Nederland.

Premier Mark Rutte zei dat woensdag in een reactie op het aangekondigde aftreden van de Belgische koning.

Rutte zei met groot respect kennis te hebben genomen van het besluit van koning Albert om zijn ambt over enkele weken over te dragen aan zijn oudste zoon prins Filip.

,,De toespraak van de koning markeert een bijzonder en indrukwekkend moment dat bij velen in België emotie zal oproepen, net als een paar maanden geleden bij ons'', aldus Rutte. Namens het kabinet sprak hij zijn grote bewondering uit voor de manier waarop koning Albert 20 jaar geleden op bijna 60-jarige leeftijd het koningschap op zich nam na het overlijden van zijn broer, koning Boudewijn.

Rutte: ,,Het was een zware taak die plotseling op zijn pad kwam en die hij met grote inzet en met steun van koningin Paola heeft vervuld. Zo heeft hij veel voor België betekend. En ook in Nederland hebben we hem leren kennen als een man die grote verantwoordelijkheidszin koppelde aan een warme persoonlijkheid. Iemand ook die zich steeds heeft ingezet voor de vriendschap tussen België en Nederland. Daarvoor zijn we hem dankbaar.''

Rutte sprak verder zijn felicitaties uit in de richting van prins Filip die zijn vader op 21 juli opvolgt.

Guy Verhofstadt

Voormalig premier Guy Verhofstadt van België noemt koning Albert een groot koning. ,,Hij is de verpersoonlijking van de ware aard van ons land en van zijn inwoners: hard werken, een gevoel voor humor, zelfrelativering, en dat wars van elk extremisme.''

Koning Albert II van België maakte woensdagavond bekend afstand te doen van de troon. Zijn zoon prins Filip volgt hem op.

Verhofstadt had als premier nauw contact met de vorst. ,,Het heeft me telkens opnieuw getroffen hoe hij erg hard en nauwgezet werken combineerde met een goed gevoel voor humor, ook tijdens crisismomenten.'' Albert wist volgens de voormalig premier ,,een heel gewone man te blijven, iemand te midden van het volk''.

Verhofstadt weet zeker dat de koning door alle Belgen ,,welke taal ze ook spreken en waar ze ook wonen'', bijzonder gewaardeerd werd. Hij betuigt zijn respect voor wat Albert heeft verwezenlijk en wenst hem nog vele goede jaren toe.

Europese Unie

De Europese Unie bedankt koning Albert II van België voor zijn ,,onaflatende actie ten dienste van België en Europa''. Die reactie gaf de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, woensdag na het nieuws over de troonsafstand van Albert.

Barroso wees erop dat de koning ,,gedurende de 20 jaar van zijn koningschap de waarden die aan de basis liggen van de Europese constructie steeds vurig heeft verdedigd''. Hij hoopt en is er van overtuigd dat prins Filip ,,de bevoorrechte banden tussen België en de Europese instellingen'' zal voortzetten.

Ook Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, bedankte Albert, via Twitter. Hij noemde de Belgische vorst een ,,vriend van Europa, bron van stabiliteit, eenheid en inspiratie voor zijn land en voor velen''.

Di Rupo

De Belgische premier Elio Di Rupo heeft woensdag namens de regering zijn respect uitgedrukt voor de beslissing van koning Albert II om af te treden. Hij sprak van grote dankbaarheid voor het engagement van Albert II ten dienste van de Belgen.

Albert II zei in een toespraak op televisie en radio dat zijn leeftijd en gezondheid hem ,,niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen''. Volgens premier Di Rupo verdienen ,,de oprechtheid, de moed en het inzicht bij deze beslissing onze bewondering''.

Di Rupo zei dat het koningschap van Albert II werd gekenmerkt door ,,oprechte interesse'' voor de Belgische burgers. Volgens de premier hebben Albert II en zijn vrouw, koningin Paola, het hart van de Belgen veroverd. ,,Ook al was prins Albert bij zijn geboorte niet voorbestemd om onze koning te worden, met zijn enthousiasme, empathie, humor en intelligentie is hij het ten volle geworden'', zei de premier. Albert II volgde in 1993 zijn broer Boudewijn op. Die was kinderloos gestorven.

Albert II wordt op 21 juli opgevolgd door zijn oudste zoon, prins Filip. Die heeft zich volgens Di Rupo ,,met veel ernst en een grote zin van verantwoordelijkheid voorbereid op zijn nieuwe functie'' en kan rekenen op de steun van de Belgische regering.

Net als de Nederlandse vindt de Belgische troonswisseling plaats op de nationale feestdag. ,,Ik hoop dat deze nationale feestdag een moment van fierheid mag zijn voor ons land en voor al zijn burgers'', zo sloot Di Rupo af.

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: