BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Troonswisseling in België begonnen met lofzang

De troonswisseling zondag op de nationale feestdag in België is begonnen met een katholieke lofzang op God in de kathedraal van Brussel.

Het zogenoemde Te Deum is traditioneel het begin van elke nationale feestdag.

Veel mensen kennen de muziek van Marc-Antoine Charpentier als Eurovisiemars, maar in Brussel werd de Gregoriaanse versie ten gehore gebracht. De viering duurde al met al een halfuurtje.

In tegenstelling tot afgelopen jaren was de voltallige koninklijke familie in de kerk aanwezig. Het was het laatste openbare optreden van de aftredende koning Albert. In de kerk waren ook verscheidene Belgische ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Toen koning Albert en koningin Paola de kerk binnentraden, barstte een flink applaus los. Het leek het paar niet onberoerd te laten. Ook buiten juichte het publiek.

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel André Léonard opende de viering door te bidden voor Albert en de toekomstige koning Filip. Hij zei te hopen dat Albert wat rust zal krijgen.

Voor de kerk hadden zich een kleine 1000 belangstellenden verzameld om de koninklijke familie te verwelkomen. Velen zwaaiden met de Belgische driekleur. Maar een groepje hield ook protestborden op met teksten als ,,Koningen horen thuis in sprookjes''. Het ging om republikeinse studenten uit het Vlaamse Leuven.

Na het Te Deum mengde de familie zich onder de toeschouwers. Velen boden de koning en koningin kaarten, bloemen en andere presentjes aan. Albert en Paola namen uitgebreid de tijd om handen te schudden en te praten met het volk.

Naast Albert en Paola en en het toekomstige vorstenpaar Filip en Mathilde waren ook koningin Fabiola, prinses Astrid en haar man Lorenz en prins Laurent en zijn vrouw Claire aanwezig. Prins Laurent was een opvallende verschijning met een zeer donkere zonnebril die hij ook in de kerk droeg. Koningin Fabiola zat in een rolstoel.

 

Bron: ANP