BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning Felipe legt eed af

Koning Felipe heeft donderdagmorgen zijn eed afgelegd in het Huis van Afgevaardigen. Hij is nu officieel de nieuwe koning van Spanje.

"Ik beloof trouw mijn functie te vervullen en de rechten van alle burgers te respecteren", sprak Felipe. Na een driemaal 'Leve de koning' is hiermee zijn eedaflegging officieel geworden.

Parlementsvoorzitter Jesus Posado sprak de nieuwe koning toe voordat hij zijn eed aflegde. "Wij hebben grote verwachting van uw missie. Wij zijn ervan overtuigd dat er een periode van vooruitgang aanbreekt. Vanuit loyaliteit betuigen we onze steun en wensen we u een goed koningschap toe."

Applaus
Bij binnenkomst in het parlement gaf de nieuwe koning een aantal afgevaardigden van de regering een hand. Vervolgens betrad hij samen met zijn echtgenote en twee dochters de zaal waar hij zijn eed aflegde. Daar kreeg hij een applaus. Voorafgaand aan de vergadering werd koning Juan Carlos nog bedankt voor zijn jaren als koning, net als zijn echtgenote koningin Sofia. Ook daarop volgde een lang applaus. Koningin Sofia zat boven in de zaal op de eretribune. De moeder van Felipe oogde emotioneel tijdens de staande ovatie die ze kreeg van de ongeveer 700 aanwezige parlementariërs. Ook prinses Elena en Pilar en Margarita, de zussen koning Juan Carlos, waren aanwezig bij de installatie van Felipe.

Felipe zat samen met zijn vrouw Letizia en hun kinderen Leonor en Sofia op een verhoging, voor in de zaal. Op een kussen voor de nieuwe koning lagen symbolisch de kroon en de scepter, die ooit toebehoorden aan de Spaanse koningin Isabella II.

Rechts van Felipe zaten premier Mariano Rajoy, parlementsvoorzitter Jesus Posada en Senaatsvoorzitter Pio Garcia Escudero. Aan de linkerkant hadden de voorzitter van de Algemene Raad van de Justitiële Macht, Carlos Lesmes, en de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Francisco Perez de los Cobos, plaatsgenomen.

Toespraak
Na de eedaflegging heeft koning Felipe donderdagochtend in het Spaanse Huis van Afgevaardigden zijn eerste toespraak gehouden als koning van Spanje. Hij wil met zijn 'koningschap openstaan voor de maatschappij, de mensen hoop geven en steunen bij successen en troost bieden bij tegenslagen'.

In zijn 'boodschap aan de natie' uitte Felipe allereerst zijn respect voor de Kamers. Hij richtte zich tot 'alle Spanjaarden'. Felipe zei 'met veel emotie en met hoop voor de toekomst van Spanje' aan te treden. ''Het is een natie waaraan ik mijn leven wijd, eerst als prins en nu als koning.''

Hierna bewees Felipe respect aan zijn vader Juan Carlos, die stond voor ' vrijheid en burgerrechten'. ''Hij wist verschillen te overbruggen die onoverbrugbaar leken'', aldus de nieuwe koning van Spanje. Ook dankte Felipe zijn moeder, koningin Sofia, die 'haar hele leven in dienst stelde van het hof en dit land'. ''Daarvoor moet ik haar als zoon en koning bedanken'', zei Felipe. Hij voegde daaraan toe dat hij 'altijd op haar hulp en ervaring kan rekenen'. Tijdens deze woorden kreeg Sofia een groot applaus van de aanwezigen in de zaal.

Dichter bij de mensen
Koning Felipe verklaarde vervolgens dat hij de plichten wil uitvoeren die de grondwet hem schenkt en zich daaraan wil houden. ''Ik wil een koning zijn die de scheiding der machten respecteert. Ik wil een staatshoofd zijn dat bereid is te luisteren en op te komen voor het algemeen belang.'' Ook benadrukte Felipe dat hij de cohesie tussen Spanjaarden als essentiële politieke waarde ziet, maar ook transparantie van het koningshuis. ''De kroon moet dichter bij de mensen komen en de samenleving dienen.''

"Ik heb de energie om mijn taak uit te gaan voeren en ik zal mijn generatie met veel liefde inspireren." In zijn eerste toespraak, die hij uitsprak vlak na zijn eedaflegging, haalde hij ook de economische crisis aan. "Ik wil solidariteit betuigen aan de mensen die zijn getroffen door de crisis. We hebben de morele plicht de situatie te keren en de meest kwetsbaren te beschermen." De koning wil naar eigen zeggen een boodschap van hoop uitspreken. "Met name voor de jeugd. Het oplossen van de problemen is een plicht van de staat."

Ruimte voor iedereen
Felipe zei dat er in het huidige Spanje ruimte is voor iedereen. "Er moet geen verdeeldheid heersen, maar wederzijds begrip. Dat moeten we blijven aanmoedigen. Laten we samenwerken, ieder met zijn eigen karakter, en elkaar verrijken. Laten we werken aan deze doelstellingen voor de 21e eeuw."

Felipe sloot zijn toespraak af met het benadrukken van de plicht die hij voelt tegenover alle Spanjaarden. ''Nogmaals: ik sta voor een nieuwe monarchie in een nieuwe tijd. Ik wil alle Spanjaarden bedanken voor de liefde en steun die ze mij geven. Spanje is een geweldig land met een geweldig volk. Laten we erin geloven. Ik hoop dat alle Spanjaarden zich door mijn daden trots zullen voelen.''

Bron: ANP

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: