BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koningin Máxima bezoekt initiatieven Rotterdam’s got talent en U-Turn

Koningin Máxima heeft vrijdagochtend in Rotterdam een bezoek gebracht aan de initiatieven Rotterdam’s got talent van SPIOR en U-Turn van zorgorganisatie Timon. Beide organisaties nemen met deze initiatieven deel aan het Oranje Fonds programma Kansen Voor Jongeren.

Met het initiatief Rotterdam’s got talent! bereikt SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond) een grote groep jongeren van 17 tot 23 jaar. Vrijwillige coaches uit het eigen netwerk of van hogescholen trekken op met de jongeren om hen terug naar school te geleiden of schooluitval te voorkomen. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar koppels met gelijke achtergrond of zelfde interesses, zodat de vrijwilligers een rolmodel voor de jongeren kunnen zijn. Naast het coachtraject met maatjes, zijn er vaardigheidstrainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en excursies voor beroepsoriëntatie. Inmiddels zijn dertig jongeren succesvol uitgestroomd en nemen er op dit moment 66 deel aan het project. Zij worden begeleid door 42 vrijwilligers. Rotterdam’s got talent! betrekt ook ouders bij het traject van kun kind.
 
Timon biedt opvang en ondersteuning aan jongeren die tegen problemen aanlopen op hun weg naar zelfstandigheid. Met U-Turn ondersteunt Timon tienermoeders en (ex)dak- en thuisloze jongeren bij het vinden van een zelfstandige plaats in de maatschappij en het starten van een leer- of werktraject. De jongeren wonen anderhalf tot twee jaar begeleid in een geclusterde woonvoorziening of zelfstandig appartement in de wijk. Omwonenden bieden een sociaal netwerk voor jongeren die niet - of te weinig - terug kunnen vallen op hun eigen gezin of netwerk. Bij uitstroom kunnen jongeren een beroep doen op een maatje voor sociale activiteiten, nazorg, begeleiding bij studie of het zoeken van werk. De reguliere hulpverlening en de vrijwilligers trekken hierin samen op. Sinds de start van het project in 2012 begeleidde Timon 247 jongeren binnen U-Turn. Daarvan hebben er inmiddels 27 een startkwalificatie gehaald en volgt een deel nog een traject. In 2015 nemen 132 jongeren deel aan U-Turn. Er zijn 62 vrijwilligers betrokken bij het project.
 
Tijdens de bezoeken sprak Koningin Máxima met betrokkenen vanuit de organisaties over de resultaten en toekomstplannen voor de initiatieven. Ook vertelden jongeren en vrijwilligers over hun ervaringen. Bij Timon nam zij een kijkje in de woning van één van de jonge moeders die deelneemt aan U-Turn.
 
Met het programma Kansen voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds financieel en inhoudelijk sociale initiatieven voor jongeren die moeite hebben met het halen van een startkwalificatie. Belangrijk is dat de initiatieven gebruikmaken van vrijwilligers.
 
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Zaterdag kunt u in onze uitzending kijken naar een uitgebreid verslag van dit bezoek.

Bron: RVD

Het laatste nieuws in je mailbox!

Schrijf je in en ontvang elke vrijdag de nieuwsbrief van Blauw Bloed!

Lees ook