BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koningspaar brengt streekbezoek aan Veenkoloniën

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 17 februari een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe.

Tijdens het bezoek staan de sociale en economische ontwikkelingen in dit gebied centraal. Met innovatieve oplossingen werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en inwoners samen om de Veenkoloniën verder te versterken.
 
Agenda van de Veenkoloniën
De ‘Agenda van de Veenkoloniën’ is een samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Vlagtwedde en de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht. Sociaal-economische versterking staat centraal. De samenwerking richt zich met name op het profileren van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied met kansen voor de ‘biobased economy’ in Noord-Nederland.
 
Ondernemers, onderwijs en overheden werken samen om de kansen van de landbouwsector in de Veenkoloniën te benutten. Deze sector concentreert zich rond de teelt en verwerking van aardappelzetmeel door de coöperatie AVEBE. Hier zijn 2500 Nederlandse en Duitse boeren aan verbonden. Het bedrijf verwerkt aardappelen en levert wereldwijd producten als zetmeel en zetmeelderivaten voor onder meer de voedingsmiddelenindustrie en industriële toepassingen. Het is één van de grootste werkgevers in de regio. Bedrijfsleven, Rijk en provincies investeren samen in het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën dat tot 2020 loopt. Hierin is veel aandacht voor vergroening, het realiseren van een hogere zetmeelopbrengst per aardappel en het leggen van dwarsverbanden met andere sectoren, zoals de chemie.
 
Veendam
De koning en koningin beginnen het streekbezoek in Veendam. De Commissaris van de Koning in Groningen, de heer M.J. van den Berg, en de burgemeester van Veendam, de heer S.B. Swierstra, ontvangen hen in het Veenkoloniaal Museum. Gedeputeerde Staghouwer geeft een toelichting op de Agenda van de Veenkoloniën. Aansluitend krijgen de koning en koningin een rondleiding langs een tentoonstelling over de historie van het Veenkoloniaal gebied. Sinds de 15e eeuw is het veen afgegraven en ontstond het karakteristieke vlakke land, met rechte kanalen. In de loop van de 19e eeuw kwam de aardappelverwerkende industrie op. Rond 1850 was er een bloeiperiode van de Veenkoloniale zeevaart. Schilders als Vincent van Gogh lieten zich inspireren door het gebied.
 
In cultuurcentrum vanBeresteyn, grenzend aan het museum, spreken de Koning en Koningin met onder anderen medewerkers van AVEBE, onderzoekers en jonge boeren uit de regio over vier belangrijke onderdelen van het Innovatieprogramma Veenkoloniën. Dit zijn; Solanic, ‘PlantValue’, ‘Voldoende water, vitale bodem’ en het ‘Praktijknetwerk jonge boeren’.
 
Solanic is een dochterbedrijf van AVEBE dat hoogwaardige aardappeleiwitten produceert. Deze worden toegepast in onder meer glutenvrije en vegetarische voedingsmiddelen. Het project PlantValue richt zich op het realiseren van een optimale opbrengst in planten van onder meer eiwitten, zetmeel, suikers en geur- en smaakstoffen. Voldoende Water, vitale bodem is een initiatief van boeren en ondernemers om door samenwerking en kennisuitwisseling te komen tot een betere bodemkwaliteit en een optimaal watersysteem voor de landbouw. Door intensief gebruik is de kwaliteit van de veenkoloniale bodem de laatste decennia sterk afgenomen. Tot slot spreekt het Koninklijk Paar met een aantal jonge boeren over hun toekomstvisie. Zij volgen nog een opleiding aan de landbouwhogescholen AOC Terra en het Van Hall Larenstein en zijn van plan om het agrarisch (familie) bedrijf over te nemen.
 
Stadskanaal
Het bezoek wordt vervolgd in Stadskanaal. Daar ontvangt de burgemeester van de gemeente Stadskanaal, mevrouw B.A.H. Galama, het koningspaar bij het Sociale Werkvoorzienings-bedrijf Wedeka. Dit bedrijf werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het doel is om hen te begeleiden naar een baan in het reguliere bedrijfsleven door het geven van trainingen, cursussen en bemiddeling.
Wedeka Bedrijven is actief op verschillende markten als kringloop & milieu, groen & infra en detachering van personeel in zowel de regio als daarbuiten. In opdracht van bedrijven, instellingen en particulieren verrichten de medewerkers diverse werkzaamheden. Het onderdeel dat de Koning en Koningin bezoeken richt zich op inpakwerkzaamheden voor bedrijven. Zij spreken met medewerkers over hun werkzaamheden en ervaringen. Aansluitend wordt het streekbezoek voortgezet in de provincie Drenthe.
 
Ontmoeting in kader van windenergie in de Veenkoloniën
Met het Rijk is afgesproken dat in de provincie Drenthe 285,5 megawatt aan windmolens wordt geplaatst in de Drentse Veenkoloniën. Dit heeft een impact op het woon- en leefgebied. De komst van de windmolens houdt initiatiefnemers en inwoners sterk bezig. Het Koninklijk Paar spreekt in aanwezigheid van gedeputeerde Munniksma met een aantal betrokkenen over dit onderwerp.
 
Meer van de samenleving

Het Drentse deel van het programma richt zich op de kansen en initiatieven om voorzieningen, bedrijvigheid en talent voor de Veenkoloniën te behouden. Dit gebeurt vanuit de eigen kracht van de regio en door het leggen van verbindingen tussen alle geledingen binnen de samenleving. Inwoners zetten zich samen in voor het behoud van de leefbaarheid. De overheid faciliteert en verbindt. Het onderwijs draagt bij aan ondernemerschap, kennisontwikkeling en verbetering van de sociale infrastructuur.
 
Emmer-Compascuum

In Emmer-Compascuum wordt het koningspaar ontvangen in Multifunctioneel Centrum (MFC) De Deele door de Commissaris van de koning in Drenthe, de heer J. Tichelaar, en de burgemeester van de gemeente Emmen, de heer C. Bijl. De Deele werd in 2014 gebouwd door woningcorporatie Lefier in samenwerking met de gemeente Emmen en huisvest tien organisaties. Het centrum is een belangrijke ontmoetingsplaats voor inwoners van het dorp en omstreken. In deze regio is er sprake van bevolkingskrimp en hoge werkloosheid. Door voorzieningen te bundelen versterken zij elkaar en kunnen deze voor het dorp behouden blijven.
 
Het koningspaar spreekt tijdens een rondleiding met vrijwilligers en gebruikers van onder andere de gemeentewinkel en de dagopvang voor ouderen van Zorggroep Tangenborgh en de Begeleidingscommissie Ouderen. Deze commissie organiseert het ‘eettafelproject’. Vijf dagen in de week koken inwoners uit het dorp voor ouderen uit de regio. Ook spreken zij met vertegen-woordigers van het project Mondenzorg. Dit initiatief van de Erkende Overlegpartners van de Drentse Mondendorpen richt zich op het bevorderen van laagdrempelige toegang tot (mantel)zorg. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld hun dorpsgenoten met het aanvragen van voorzieningen.
 
Emmen
Bij Stenden Hogeschool in Emmen wordt de rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe toegelicht. Deze Euregio is door de ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland en staat bekend om zowel de technische als chemische industrie. De hogeschool speelt hier op in met een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, duurzame logisitiek en handel. Een van de thema’s van het bezoek is ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering’. Het Koninklijk Paar spreekt met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten over activiteiten om de belangstelling voor techniek in het onderwijs te stimuleren.
 
Stenden heeft nauwe banden met ondernemers uit de regio. Via toegepaste wetenschap werken nationale en internationale studenten aan de ontwikkeling van biocomposieten. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met bedrijven die biocomposieten toepassen in hun productieproces. De Koning en Koningin krijgen uitleg van studenten aan de hand van praktijkvoorbeelden van onder meer een ‘solar boat’ en de constructie van een brug vervaardigd uit biocomposieten.
 
Het streekbezoek aan de Veenkoloniën wordt afgesloten op het Ondernemersplein van de hogeschool waar burgemeester Bijl een toelichting geeft op de ontwikkelingen in het centrumgebied van Emmen.

Bron: RVD

Het laatste nieuws in je mailbox!

Schrijf je in en ontvang elke vrijdag de nieuwsbrief van Blauw Bloed!

Lees ook