'Prinses Cristina moet afstand doen van haar titel'