Uitgebreid: ‘Captain Harry Wales’ verlaat het Britse leger