BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Uitgebreid: De leuke en lastige kanten van koninklijke klasgenoten

Met een stralende glimlach maakte ze op 2 april haar opwachting bij de Internationale Christelijke Universiteit (ICU) in Tokio, de Japanse prinses Kako.

Een verzameling fotografen legde vast hoe de kleindochter van het keizerlijk paar trots haar tas omhoog hield. Of het nu gaat om groep 1 van de basisschool of de universiteit – de vorstelijke gangen in het onderwijs worden enthousiast nagegaan. En iedereen wil graag bij hem of haar in de klas zitten – ook al betekent dat misschien dat je niet meer alles op Instagram mag zetten.

In eigen huis hebben we dit voorjaar uitgebreid kunnen speculeren over de keuze van een middelbare school voor prinses Amalia. Haar ouders hadden de spanning leuk weten op te bouwen. Een jaar tevoren had de oudste dochter van het koninklijk paar op drie verschillende scholen in Den Haag de open dag bezocht. Op twee scholen liep ze even mee, zodat de derde de conclusie kon trekken dat ze nergens meer op hoefde rekenen. Zo’n meeloopdagje leidt dan tot boeiende processen: de leerlingen praten honderduit, de docenten mogen officieel niks zeggen maar lopen bij voorbaat al een beetje naast hun schoenen van trots (wat weer door hun leerlingen wordt geregistreerd) en de schoolleiding zwijgt, professioneel, in alle talen.

Beveiligers

Het wordt dus het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Die school zal te maken krijgen met een wat minder doorsnee leerling en met de aanwezigheid van één of meer beveiligers in of rond het gebouw. Het is een standaardmaatregel die geldt voor koninklijke schoolkinderen: bewakers zijn nooit ver weg, ook al proberen ze zich zo onopvallend mogelijk te gedragen. Dat betekent dat ze niet per definitie in de klas hoeven plaats te nemen, maar wel bedacht moeten zijn op bij voorbeeld ongewenste bezoekers. En bij een schoolreisje of een andere activiteit buiten de deur gaan de beveiligers mee. Hoezeer ze moeite doen om hun aanwezigheid te verdoezelen – ze zijn in de buurt en daar kun je niet omheen. Voor Amalia is dat aspect veel minder spectaculair, zij weet niet beter of ze wordt in de gaten gehouden. (Of, zoals haar tante Irene het – terugblikkend op haar schooltijd - enigszins bitter vaststelde: altijd bespied en beperkt.) Waarschijnlijk zal ze ook gewoon met de fiets naar school kunnen, maar ook dan – of liever gezegd: juist dan – zal er een beveiliger zijn om een oogje in het zeil te houden.

Een belangrijk verschil met de generaties vòòr haar is de rol van de sociale media. Toen haar vader en oma naar school gingen, was er misschien wel eens een relletje rondom een foto die niet gemaakt had mogen worden maar die toch ergens opdook. Met het huidige geweld aan filmpjes en foto’s op de sociale media is het een heel ander verhaal. Maar ook al worden de regels op dit punt aangescherpt, de jeugdige gebruikers zijn ongetwijfeld creatief genoeg om die, waar nodig, te omzeilen. Of in elk geval de grenzen af te tasten.

Naar Bach luisteren

Dat koninklijke ouders hoge eisen stellen aan de school waar ze hun kinderen heen sturen, kan niet verhinderen dat er ook wel eens een minder gelukkige keuze tussen zit. In dit verband moet De Werkplaats met ere worden genoemd. De prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet gingen na de Tweede Wereldoorlog naar deze school, gesticht door de op veel fronten onorthodoxe Kees Boeke. Hij ging met zijn manier van onderwijs geven uit van een geheel nieuw concept, met anarchistische trekjes. Daar gingen dus de keurige Oranje-kinderen braaf naartoe! Evenveel te vertellen hebben als de meester en de juf, is dat niet de droom van iedere leerling? Het feit dat je onder een paardendeken naar Bach moet luisteren, neem je dan op de koop toe.

Desondanks ging Beatrix in 1951 voortijdig van deze school af, haar zusjes volgden later. ‘Wij hebben moeten constateren dat Trix’ persoonlijkheid in een knoop zat, die wel precies het tegendeel was van de harmonische ontwikkeling die u nastreeft’, schreef Juliana aan Boeke. De brief is ontdekt door Daniela Hooghiemstra, die in 2013 promoveerde op haar onderzoek naar de onderwijsvernieuwer.

Een recenter voorbeeld van gedoe over de schoolkeuze voor prinsen en prinsessen vond in 2014 in Noorwegen plaats. Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus werden van de Jansløkkaschool gehaald en ingeschreven op respectievelijk de Engelstalige internationale school en de Montessorischool. Teleurstelling alom. Een parlementslid van de Arbeiderspartij sprak zelfs van ‘het begin van het einde’ van de monarchie. Kroonprins Haakon en prinses Mette-Marit snapten dat de keuze gevoelig lag, maar gaven als argument dat ze wilden dat hun dochter meer vaardigheden in het Engels zou ontwikkelen. Dat is dan weer niet zo’n vreemde redenering, al zou je je kunnen voorstellen dat koninklijke kinderen die gelegenheid toch wel ruimschoots krijgen. Hoe dan ook, voor de meeste Noren zijn dure privéscholen niet weggelegd en de kroonprinselijke wens om zo gewoon mogelijk te zijn en dicht bij de gewone man te staan, krijgt hier wel een wonderlijk bijsmaakje.

Luizenmoeder

Als je klasgenoot bent van een royal heeft dat natuurlijk ook prettige gevolgen voor je ouders. Laten we eerlijk zijn, de wetenschap dat ze tijdens een schoolmusical of andere activiteit wellicht in één ruimte vertoeven met een prins(es) of koning(in), zal weinig vaders en moeders geheel onberoerd laten. De Deense kroonprinses Mary, wier kinderen een openbare school bezoeken, is gewoon begeleider op meerdaagse schoolreisjes. En de luizen- en overblijfmoeders op de Bloemcampschool in Wassenaar kunnen zomaar de koningin als tijdelijke collega naast zich treffen. Van Beatrix weten we dat ze het belangrijk vond om bij ouderavonden te zijn, en bij voorkeur geen staatsbezoek plande als de kinderen een repetitieweek hadden.

Een zo groot mogelijke betrokkenheid bij het schoolleven van de kinderen zal van alle royals het uitgangspunt zijn. Maar het leven is sterker dan de leer. Daar weten andere ouders, ook gewone stervelingen met of zonder drukke baan, over mee te praten.

 

Blauw Bloed, AV

 

Het laatste nieuws in je mailbox!

Schrijf je in en ontvang elke vrijdag de nieuwsbrief van Blauw Bloed!

Lees ook