BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Publicatie brieven prins Charles

De brieven die prins Charles tussen 2004 en 2005 heeft verstuurd naar verschillende ministeries, zijn woensdagmiddag online gezet. Prins Charles schreef in de brieven over actuele onderwerpen die hem na aan het hart lagen.

Persbureau Reuters haalt een brief aan die Charles in 2004 schreef aan toenmalig premier Tony Blair. Daarin uit hij zijn zorgen over het Britse leger. "Ik ben bang dat dit weer een voorbeeld is waarin we de troepen vragen om een enorm uitdagende opdracht te voltooien zonder de juiste middelen", aldus de prins.  

Over de publicatie van de brieven, ook wel de Black Spider Memos genoemd, is zo'n tien jaar gesteggeld. De Britse krant The Guardian heeft zich hard gemaakt voor de publicatie. ''Persoonlijke correspondentie'', aldus de regering, die openbaarmaking niet in het belang van de prins van Wales acht.

De Britse prins Charles geeft veel om zijn land en doet zijn best om met zijn unieke positie anderen te helpen, zo reageert het hof op de brieven van Charles.

"Een groot deel van zijn werk wijdt hij aan het helpen van mensen en organisaties. Hij wil een verschil maken voor zijn land en voor de wereld", vervolgt de verklaring van Clarence House.

Veel ministers en Britse politici hebben geen problemen gehad met zijn brieven, aldus het statement. "Ministers hebben hem soms aangemoedigd en zijn ideeën over verschillende onderwerpen werden dan ook positief tegemoet gezien."

Zorgen

"De brieven die woensdag zijn gepubliceerd geven de interesses aan van de prins en de onderwerpen waar hij zich zorgen om maakt." Zo had Charles het onder meer over de agrarische sector en het behoud van oude, historische gebouwen. "Op al deze vlakken hebben veel mensen zorgen, hij wil deze zaken op een praktische manier aan de kaak stellen."

In de verklaring staat dat de prins van mening is dat hij recht heeft om privé te kunnen communiceren. "De publicatie van deze brieven kan eraan bijdragen dat hij zijn zorgen minder snel zal uiten", valt te lezen. "Clarence House blijft geloven in het principe van privacy."

Is dat nu alles?

Tien jaar heeft de Britse krant The Guardian gevochten voor openbaarmaking van een deel van de briefwisseling van prins Charles met leden van de Britse regering. Even lang hebben Charles en de regering zich daar tegen verzet maar woensdag, nadat het Hooggerechtshof in het nadeel van de prins van Wales had beslist, werd de correspondentie dan toch openbaar. De eerste algemene reactie: "Is dat nu alles?”

The Guardian had tien jaar gestreden om de correspondentie openbaar te maken om te zien welke oneigenlijke invloed en pressie de prins van Wales uitoefende op de regering. "De brieven zijn zowel fascinerend als vervelend”, aldus het hoofdcommentaar van The Guardian. De krant ziet een briefschrijverij op "industriële schaal” over een verbijsterend aantal onderwerpen, maar concludeert ook dat de brieven eerder "vermoeiend zijn dan gevaarlijk.”

De prins gedraagt zich aldus de krant niet als pseudo feodale tiran, maar zou toch zijn mond moeten houden zoals zijn moeder al 63 jaar doet. ,,De troonopvolger zou niet moeten lobbyen bij ministers.” Volgens Simon Jenkins in dezelfde krant is echter het enige dat de brieven aantonen dat "de machteloze prins inderdaad machteloos is.”

Beïnvloeden

The Independent spreekt donderdag over de "onaanvaardbare kant van de monarchie”, zoals Charles probeerde om het ministeriële beleid te beïnvloeden. Op het gebied van alternatieve geneeskunde en homeopathie had hij ook enig succes, aldus de Daily Telegraph. Premier Blair was het met hem eens dat EU-regels die alternatieve kruiden aan banden moesten leggen, met vertraging moesten worden aangenomen. The Independent moest wel toegeven dat uit de correspondentie bleek dat de prins over voldoende droge humor en zelfspot beschikte, al vroeg iemand anders zich af of dat geen tactiek was.

In Amerika sprak The Washington Post over een grote tegenvaller na alle hype van de afgelopen maanden waarin werd gesuggereerd dat de inhoud van de brieven de monarchie op zijn grondvesten zou doen wankelen. Het zou gaan om een verkapte machtsgreep van Charles, het ging uiteindelijk om het redden van de favoriete vis voor de albatros, aldus de krant. Zelfs de benaming 'black spider memos' - zwarte spin documenten vanwege Charles' spinachtige handschrift - bleek onjuist. Op één na waren alle brieven niet hand geschreven maar getypt.

Op internet kreeg Charles bij de BBC vooral steun. "Tenminste iemand in een invloedrijke positie die het opneemt voor boeren en soldaten", is een veelgehoorde mening, al zijn er ook mensen die meenden dat de prins zijn positie juist niet moest gebruiken voor het benaderen van ministers, dan wel daarbij geen privacy moest verwachten.

De brieven tonen dezelfde variëteit en liggen, zo stelden de Britse media vast, geheel in het verlengde van zijn eerdere interventies. "Hebben jullie je daar nu zo druk om gemaakt?", schreef een teleurgestelde Brit op de website van de BBC. Koninklijk verslaggever Peter Hunt was eigenlijk alleen verrast door het grote aantal onderwerpen waar de prins van Wales zich mee bezighoudt. "Het is een wonder dat de troonopvolger nog tijd heeft om te slapen."

De Britse troonopvolger mengt zich anders dan zijn moeder koningin Elizabeth, die al 63 jaar de lippen stijf op elkaar houdt, regelmatig in het publieke debat. Landbouw, het leger, behoud van het platteland, moderne architectuur, jeugdwerkloosheid, onderwijs, visserij, alternatieve geneeskunde, homeopathie, duurzaamheid, klimaatverandering: de lijst van bemoeienissen is even gevarieerd als lang. Charles sprak zich erover uit, maar klom voor deze onderwerpen ook in de pen.

Verbetenheid

De verbetenheid waarmee prins Charles en de Britse regering hebben getracht om de uit 2004 en 2005 daterende correspondentie vertrouwelijk te houden, deed vermoeden dat openbaarmaking de troon zou doen wankelen. De media deden daar graag aan mee door de brieven de sinistere verzamelnaam zwarte-spinnenmemo's te geven (vanwege Charles' krullerige handschrift) en steevast te spreken van 'geheime briefwisseling'.

The Guardian en de republikeinse beweging hadden het over ongeoorloofde inmenging en beïnvloeding door Charles. Dat alleen al rechtvaardigde openbaarmaking. De krant ziet in de 27 brieven die nu na kuising van namen en al te persoonlijke details zijn in te zien, het bewijs van haar gelijk. Ministers herhaalden echter dat de prins het recht heeft heeft advies te geven, en dat dit in alle vertrouwelijkheid moet kunnen geschieden. De wet waarop The Guardian zich baseerde om de correspondentie op te eisen, is dan ook aangescherpt zodat de briefwisseling van koning(in) en troonopvolger er buiten vallen.

Bron: ANP

 

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: