BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning Filip waarschuwt voor social media tijdens toespraak nationale feestdag

Koning Filip van België heeft maandag voor de tweede keer sinds zijn aantreden op 21 juli 2013 de bevolking toegesproken ter gelegenheid van de nationale feestdag. Hij deed dat vanuit het paleis, staand voor een schilderij van zijn grootmoeder koningin Astrid.

Volgende maand wordt haar tachtigste sterfdag herdacht met onder meer een mis in het Zwitsers Küssnacht, waar ze in 1935 door een auto-ongeluk om het leven kwam.

De koning had aanmerkelijk langer nodig om zijn woorden over te brengen in het Duits (bijna 10 minuten) dan in het hem meer bekende Frans (6:52 minuten, en 7:46 voor het Nederlands). Maar ongeacht de landstaal was de boodschap dezelfde: we moeten banden smeden. "Zij zijn het cement van onze beschaving, van onze veiligheid, van onze toekomst." "Veeleer dan de kortstondige en oppervlakkige contacten in de virtuele wereld van het internet, hebben we nood aan waarachtige en diepgaande relaties waarin persoonlijkheid en kritische geest zich kunnen ontwikkelen, talenten kunnen ontplooien en waardoor iedereen een eigen plaats in de maatschappij kan vinden", aldus koning Filip.

Social media

De Belgische koning waarschuwde voor nadelige gevolgen van sociale media. Hij sprak over schaduwzijden, zoals oppervlakkigheid in het contact met andere mensen.

Hij sprak over de wereld van de 'hyperconnectiviteit', wijzend op sociale media en de snelle ontwikkelingen bij bijvoorbeeld het internet. Hij erkende de voordelen maar benadrukte de nadelen. "In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om alles te willen en wel onmiddellijk.''

Opvallend is wel dat het Belgische hof juist twee dagen geleden een officiële facebookpagina heeft geopend waar nu ook de toespraak op te zien is.

Filip grijpt zelf de feestdag aan om zich tussen de bevolking te begeven, al beperkt dat 'bad in de menigte' zich traditiegetrouw tot de hoofdstad Brussel. Anders dan in Nederland met Koninginnedag onder koningin Beatrix en Koningsdag bij Willem-Alexander, wordt de verjaardag van België buiten Brussel eigenlijk nauwelijks gevierd.

Preledium

Filip en Mathilde hoeven daarom de stad niet uit. Het koningspaar woont maandagavond het concert Preludium tot de Nationale Feestdag bij in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Filips zus prinses Astrid en haar man prins Lorenz gaan met het koninklijke paar mee, aldus de website van het Belgische vorstenhuis.

Het concert hangt samen met de de Belgische nationale feestdag, die elk jaar op 21 juli wordt gevierd. Op die dag legde in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de eed als koning af.

Het concert in Brussel is gratis toegankelijk voor het publiek. De musici begeleiden dit jaar de bekende pianist Mateusz Borowiak. Hij speelt klassieke werken in een feestelijke sfeer, aldus het Paleis voor Schone Kunsten.

Te Deum

Het volksfeest op het Vossenplein in de Brusselse Marollen staat dit jaar niet op het programma, al zou de tegendraadse prins Laurent daar nog kunnen opduiken.

Dinsdagochtend is het koningspaar bij het Te Deum in de kathedraal van Brussel, terwijl andere leden van de koninklijke familie de dankdiensten bijwonen in Antwerpen en Bergen (Mons). Het gezelschap komt dan 's middags weer bijeen voor het militair en civiel defilé, waaraan de politie ondanks tegenstribbelen over de eigen veiligheid van de regering toch moet deelnemen. Verder staan er bezoeken aan het feest in het park en het bijwonen van het vuurwerk op het koninklijke programma.

Bron: ANP

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: