Koning bezoekt Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht