BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning Willem-Alexander spreekt over organisatie vluchtelingenopvang

Koning Willem-Alexander heeft in aanwezigheid van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie woensdagmiddag 9 september 2015 een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Rijswijk.

Besproken werd hoe de organisatie, samen met partnerorganisaties zorg draagt voor de opvang en huisvesting van grote aantallen vluchtelingen die naar ons land komen. Aan bod kwamen de uitdagingen die daarbij spelen op landelijk en lokaal niveau.

De koning sprak met vertegenwoordigers en medewerkers van het COA, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Gezondheidscentrum asielzoekers, VluchtelingenWerk Nederland, en met de burgemeesters van de gemeenten Vlagtwedde en Zwolle, die een opvanglocatie binnen hun gemeentegrenzen hebben.

Bron: RVD
 

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: