BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning bezoekt vleeskalverbedrijf Verwoert

De koning heeft dinsdag 6 oktober een bezoek gebracht aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en vleeskalverbedrijf Verwoert in Opheusden. Het bezoek stond in het teken van de aanpak van antibioticaresistentie.

Door gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan. Ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn kunnen daardoor in de toekomst weer levensgevaarlijk worden. Omdat antibiotica worden gebruikt om infecties bij zowel mensen als dieren te behandelen, ligt de aanpak van antibioticaresistentie bij de zorg én de veehouderij. Deze brede, geïntegreerde aanpak is de One Health benadering. Antibioticaresistentie is een grensoverschrijdend probleem en één van de onderwerpen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.
 
Het werkbezoek van de koning begon met een rondleiding door het laboratorium en over de Intensive Care afdeling van het UMCU. Aan het UMCU verbonden hoogleraren gaven een toelichting op de methoden van infectiepreventie bij zeer kwetsbare patiënten. Zij lieten zien hoe het ziekenhuis in de dagelijkse praktijk infecties probeert te voorkomen en voortdurend probeert het antibioticagebruik te verbeteren. Aansluitend vond een gesprek plaats met experts uit de gezondheidszorg en de diergezondheid over oplossingen voor antibioticaresistentie.
 
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan vleeskalverbedrijf Verwoert. Tijdens de rondleiding door de stal lichtte de kalverhouder toe hoe hij samen met een dierenarts werkt aan het voorkomen van infecties bij de kalveren en aan een zorgvuldig en laag antibioticumgebruik. Een gezond stalklimaat, goede hygiëne en voeding en precieze timing van ingrijpen met antibiotica zijn daarbij van belang. De Koning sprak met de kalverhouder, de dierenarts en een vertegenwoordiger uit de veterinaire sector over de One Health aanpak. Deze richt zich in de veehouderij vooral op vermindering van risico’s van resistentievorming door minder en zorgvuldig antibioticagebruik en het verbeteren van de diergezondheid.

Bron: RVD

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: