Koning Harald krijgt beeldentuin voor regeringsjubileum