BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning bezoekt asielzoekerscentrum Ter Apel

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. De koning bracht op 9 september 2015 een werkbezoek met de staatssecretaris aan het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Rijswijk. Het werkbezoek aan het AZC Ter Apel gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de uitvoering van het vluchtelingenbeleid.

De koning werd door staatssecretaris Dijkhoff en de heer Wolthof, unitmanager Noord van het COA, rondgeleid in het complex. Bij de rondleiding kwamen alle fases aan bod die asielzoekers vanaf hun aanmelding doorlopen. In Ter Apel wordt de eerste opvang van asielzoekers geregeld, vindt beoordeling plaats van hun verblijfsstatus en worden uitgeprocedeerden tijdelijk ondergebracht voorafgaand aan hun vertrek.
 
Voorafgaand aan de rondgang spraken de koning en de staatssecretaris met betrokkenen over hoe zij in de praktijk oplossingen creëren die een sobere maar humane opvang moeten waarborgen. Daarbij werd stilgestaan bij de uitdagingen die gepaard gaan met het managen van de grote instroom van vluchtelingen en de doorstroom in het proces. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en mensenhandel, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Interschool (basisschool voor anderstaligen), VluchtelingenWerk en het Instituut voor Psychotrauma (begeleidt medewerkers in hun mentaal zware werk).
 
Het werkbezoek eindigde met een gesprek met bestuurders van gemeenten, provincies, het COA, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en de Veiligheidsregio over bestuurlijke samenwerking rond de opvang van asielzoekers.

Bron: RVD

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: