BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Máxima bij 'muziekeducatie doen we samen'

Koningin Máxima is woensdag 30 maart 2016 aanwezig bij het symposium 'Muziekeducatie doen we samen' in het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens het symposium staat de vraag centraal hoe de groepsleerkracht en de vakdocent muziek samen kunnen zorgen voor goed muziekonderwijs op de basisschool.

Uitgangspunt voor het symposium is de publicatie 'Muziekeducatie doen we samen'. In deze publicatie staan de resultaten van het gelijknamige samenwerkingsproject tussen de pabo’s en het Conservatorium van Amsterdam. Koningin Máxima neemt het eerste exemplaar van de publicatie in ontvangst. Als erevoorzitter zet ze zich samen met het platform Ambassadeurs 'Meer Muziek in de Klas' in voor muziekonderwijs op de basisschool.
 
Tijdens interactieve sessies bespreken educatieaanbieders, beleidsmakers en vertegenwoordigers van conservatoria, pabo’s en basisscholen met elkaar hoe verschillende leerplannen beter op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe opleidingsinstituten effectiever kunnen samenwerken. Co-teaching tussen vakdocenten en groepsleerkrachten is hierbij het uitgangspunt. Na afloop van de deelsessies worden de aanbevelingen aangeboden aan vertegenwoordigers uit het werkveld zoals het ministerie van OCW, diverse conservatoria en het Platform Méér Muziek in de Klas.

Bron: RVD

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: