BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Royals steunen Filip en Belgische volk

Verschillende koningshuizen hebben dinsdag hun medeleven betuigd aan koning Filip en het Belgische volk. Ook de Belgische koning zelf heeft een reactie gegeven op de situatie in België. Bij verschillende aanslagen in Brussel zijn vele doden en gewonden gevallen.

Koning Mohammed van Marokko en koning Abdullah van Jordanië hebben koning Filip opgebeld om steun te betuigen. Vele vorstenhuizen geven een reactie via hun website of sociale media.

Het Belgische koningshuis

“De Koning en de Koningin zijn geschokt door de aanslagen in de luchthaven van Brussel-Nationaal en de Brusselse metro. Geconfronteerd met deze laffe en gruwelijke daden, gaan de gedachten van de Koning en de Koningin in de eerste plaats naar de slachtoffers en hun families en naar de hulpdiensten die alles in het werk zetten om de slachtoffers op te vangen.”

Koningshuis Spanje

'Verbijsterd door de aanslagen in de hoofdstad van Europa. Onze solidariteit en steun voor België, haar overheidsinstellingen en het Belgische volk.'

Koning Willem-Alexander

“Vanmorgen is ons buurland België getroffen door gewelddadige aanslagen waarbij onschuldige mensen zijn omgekomen. Ik heb Koning Filip mijn medeleven overgebracht. Nederland leeft intens mee met de mensen die zijn getroffen en met de inwoners van Brussel die nu in onzekerheid en angst leven. Europa wordt opnieuw zwaar op de proef gesteld. Wat nu nodig is, is dat wij onze gezamenlijke kracht tonen en de waarden van vrijheid en solidariteit hoog houden.”

Koning Harald van Noorwegen

'Uwe Majesteit, Ik heb met grote droefheid het nieuws ontvangen van de gruwelijke aanslagen vandaag in Brussel, die in vele doden en gewonden heeft geresulteerd.

Deze tragedie in het hart van Europa herinnert ons eens te meer aan het belang van de bescherming van de kern van onze democratische waarden. Namens mijzelf en het Noorse volk, stuur ik Uwe Majesteit mijn medeleven en vraag ik u mijn condoleances en diepste medeleven met de nabestaanden en het Belgische volk over te brengen. Harald R'

Prins Albert van Monaco

'Verschrikkelijke aanslagen die op de luchthaven en in de Brusselse metro hebben plaatsgevonden. Met mijn familie en de mensen van het Prinsdom, betuig ik mijn medeleven aan de slachtoffers van deze gruwelijke daden van terrorisme en deel ik in het verdriet van hun familie. Onze gedachten gaan ook uit aan de gewonden en allen die door deze tragedie, in welke hoedanigheid dan ook, getroffen zijn.'

Koning Carl Gustaf van Zweden

'Het is met ontzetting dat ik en mijn familie kennis hebben genomen van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel. Op dit moeilijke moment zijn we allemaal verenigd tegen deze genadeloze daden van terrorisme en gaan onze gedachten uit naar de getroffenen en hun families.'