Koning bij jubileum Maatschappij der Nederlandse Letterkunde