BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koningin Máxima bij internationale conferentie ‘Women Deliver 2016’

Koningin Máxima woont woensdag 18 mei in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling de vierde editie bij van de conferentie ‘Women Deliver’. De internationale conferentie over gezondheid, welzijn en vrouwenrechten wordt gehouden van maandag 16 tot en met donderdag 19 mei in het Bella conferentiecentrum in Kopenhagen.

 Tijdens de conferentie staat de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) centraal. In het bijzonder de doelen die zich richten op vrouwen, zoals betere toegang tot onderwijs, gezondheid, economische ontwikkeling van vrouwen en de gelijke rechten tussen man en vrouw. In september 2015 hebben alle VN-lidstaten zeventien ontwikkelingsdoelen geratificeerd waarin duurzaamheid, ongelijkheid en vrede zijn opgenomen. Deze zijn het vervolg op de Millenniumdoelen. De belangrijkste ambitie is het uitbannen van extreme armoede in de wereld in 2030. In zeven van de zeventien doelen is goede toegang tot financiële diensten, inclusieve financiering, terug te vinden als instrument om het doel te bereiken. De conferentie wordt bijgewoond door onder anderen politici, onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit de publieke en private sector en jongeren die actief zijn op het terrein van vrouwenrechten.
 
Koningin Máxima en dr. Jim Yong Kim, president van de Wereld Bank Groep (WBG), praten tijdens de plenaire sessie ‘Want to end poverty? Invest in Women’s Economic Empowerment’ over het belang van goede toegang tot financiële diensten voor de economische ontwikkeling en zelfstandigheid van vrouwen. Hoewel wereldwijd steeds meer vrouwen gebruik maken van een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen of pensioenen, moeten nog altijd 1,2 miljard vrouwen het zonder stellen. Vergeleken met mannen staan vrouwen gemiddeld op 9% achterstand, volgens de WBG.
 
Koningin Máxima neemt ook deel aan een paneldiscussie over digitale dienstverlening. Mobiel bankieren biedt mensen in afgelegen (landbouw) gebieden ook de kans om deel te nemen aan het financiële verkeer. Volgens cijfers van de WBG worden veel kleine landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden door vrouwen gerund en hebben zij geen toegang tot financiële diensten.

Women Deliver is een non-profitorganisatie zich wereldwijd inzet voor verbetering van de positie van vrouwen, hun rechten, gezondheid en welzijn. Zij organiseert hiertoe zowel internationale als regionale conferenties, gaat samenwerkingsverbanden aan met andere relevante organisaties en verzamelt data en wetenschappelijke informatie om haar activiteiten te onderbouwen. Dit alles met bijzondere aandacht voor de positie van, en met de betrokkenheid van jongeren.

Bron: RVD

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: