Laurentien: 'Toename laaggeletterdheid moet stoppen'