Henrik: 'Margrethe moet weten dat we elkaars gelijke zijn'