BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Jorge Zorreguieta getekend door verleden

Jorge Zorreguieta stond in Nederland niet zo zeer bekend als de vader van koningin Máxima, maar vooral vanwege zijn verleden. Hij was in Argentinië onderminister van Landbouw tijdens de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. In die periode zijn naar schatting 30.000 mensen opgepakt en ‘verdwenen’. Dat Zorreguieta in die tijd in de regering zat, legde van meet af aan een grote politieke lading op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

Jorge Horacio Zorreguieta (18 januari 1928) kwam uit een van oorsprong Spaans-Baskische familie. Met zijn eerste vrouw, filosofe Marta López Gil, kreeg hij drie kinderen. Later trouwde hij met de zestien jaar jongere María del Carmen Cerruti, met wie hij vier kinderen kreeg. Máxima (1971) is de oudste.

Na de staatsgreep van Videla in 1976 werd Zorreguieta onderminister van Landbouw. Met de staatsgreep begon in Argentinië de bloedige periode van de militaire junta. De militairen bleven aan de macht tot 1983. Zorreguieta trad in 1981 uit de regering, maar bleef tot op hoge leeftijd in tal van functies actief en invloedrijk in de voor Argentinië zo belangrijke landbouwwereld.

Beetje dom

Na het einde van het militaire bewind werden de kopstukken van het Videla-regime vervolgd voor het schenden van de mensenrechten. Zorreguieta bleef buiten schot, mede omdat hij slechts werd gezien als technocraat. Rechtbanken en andere organisaties poogden wel meer te weten te komen over zijn rol tijdens het terreurbewind, maar tot vervolging heeft dat nooit geleid. Ook in Nederland werd meerdere keren aangifte gedaan, maar Justitie verklaarde in 2013 nog dat de bal hiervoor in Argentinië lag. Zelf heeft Zorreguieta altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de mate waarin het Videla-regime zich schuldig maakte aan onderdrukking.

In 1999 kwam hij in Nederland in beeld, toen bekend werd dat zijn dochter Máxima een relatie had met troonopvolger Willem-Alexander. De commotie nam toe door uitspraken van de prins tijdens een bezoek aan New York. Hij drong bij journalisten aan op beter bronnenonderzoek in de zaak van Jorge Zorreguieta. Hij verwees naar een brief uit de Argentijnse krant La Nación, die later van Videla bleek te zijn. "Een beetje dom", zei Máxima daar later over.

Huwelijk

Politiek Den Haag was het er snel over eens dat de aanwezigheid van Zorreguieta niet gewenst was bij een eventueel huwelijk van de kroonprins. Toenmalig minister-president Wim Kok moest zich in 2001 in heel wat bochten wringen om alle plooien glad te strijken. Uiteindelijk lukte dat. Zorreguieta bleef weg bij het huwelijk van zijn dochter op 2 februari 2002. Ook daarna was hij niet welkom bij officiële gelegenheden, zoals de inhuldiging van Willem-Alexander.

Voor familie-aangelegenheden kwam hij echter regelmatig naar Nederland. Zo ook dit voorjaar voor de viering van de vijftigste verjaardag van de koning. Zorreguieta was toen al ernstig ziek. Sinds 2014 werd hij behandeld voor leukemie. Vanwege die ziekte maakte Máxima een aantal korte reizen naar Argentinië om haar vader te bezoeken.

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: