BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Prinses Viktória: 'Strijd tegen ondervoeding verdient zich terug'

Prinses Viktória schreef in samenwerking met Pim Kraan, directeur Save the Children, een artikel over ondervoeding bij kinderen. De echtgenote van prins Jaime is beschermvrouwe van Save the Children. Hieronder kunt u het artikel lezen.

In februari reisde Blauw Bloed nog met de prinses mee naar Mozambique waar zij met eigen ogen zag wat de gevolgen zijn van een gebrek aan voeding in dit land.

 

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Het is tijd om zwaar te investeren in de strijd tegen ondervoeding; elke euro betaalt zich terug in veelvoud.

De NOS berichtte onlangs dat voor het eerst in 17 jaar het aantal mensen voor wie honger dreigt in de wereld weer is gestegen. De strijd tegen ondervoeding is nog niet gestreden en dat blijkt ook uit de cijfers: wereldwijd heeft één op de negen mensen te maken met voedselonzekerheid en zijn ruim 200 miljoen kinderen ondervoed.

De gevolgen van ondervoeding zijn desastreus. Kinderen kunnen door ondervoeding een groeiachterstand oplopen, doordat ze in de eerste duizend dagen van hun leven – vanaf het moment van conceptie tot aan hun tweede verjaardag – te weinig (gezonde) voeding binnen krijgen. Zowel de fysieke ontwikkeling als de ontwikkeling van de hersenen blijft achter en dat proces is vaak moeilijk omkeerbaar.

Chronisch ondervoede kinderen zijn vatbaarder voor ziektes, doen het slechter op school, komen later terecht in slechter betaald werk en hebben minder kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te breken. Ondervoeding eist daardoor niet alleen levens, het zet ook een gigantische rem op de economische ontwikkeling van mensen en daarmee ook van een gemeenschap.

Prinses Viktória met haar echtgenoot prins Jaime en dochters Zita en Gloria - 2016
Mozambique - februari 2017

Een voorbeeld: in Papoea-Nieuw-Guinea worstelt een verbijsterende een op de twee kinderen met een geremde groei door ondervoeding, tegenover ruim een op de vijf wereldwijd. Tot voor kort was het de overtuiging dat een aanhoudende economische groei automatisch de ondervoeding in een land terug zou dringen. De Wereldbank schatte zelfs dat een jaarlijkse groei van 5 procent van het BNP van een land, zou leiden tot een afname van chronische ondervoeding van 0,9 procentpunt per jaar. Een soort trickle down effect dus, een ‘formule van hoop’.

Maar die hoop blijkt ijdel. De economie van Papoea-Nieuw-Guinea groeide 14 jaar op rij, in 2014 zelfs met 8 procent. Maar het aantal kinderen dat met chronische ondervoeding kampt, nam eveneens toe, van ruim 43 procent naar 49,5 procent. Die uitkomst is in lijn met onderzoek in andere landen, dat aantoont dat een (snelle) economische groei nauwelijks effect heeft op het terugdringen van ondervoeding, als die niet gepaard gaat met gerichte investeringen om bijvoorbeeld borstvoeding te bevorderen.

Goede voorbeelden zijn China, Brazilië en Thailand, waar de economische groei steeg en ondervoeding werd teruggedrongen via gerichte programma’s. Sterker nog: uit het Global Nutrition Report 2014 blijkt dat elke euro die wordt gestoken in het bestrijden van ondervoeding, gemiddeld 16 euro oplevert doordat mensen mee kunnen in de ontwikkeling van een land.

Mozambique - februari 2017
Mozambique - februari 2017

Nog los van de puur economische reden om ondervoeding te bestrijden, hebben kinderen volgens internationale verdragen en afspraken ook gewoon recht op genoeg gezonde voeding. De wereldgemeenschap heeft afgesproken in 2030 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen te hebben gerealiseerd. Aan 12 van die doelen ligt de strijd tegen ondervoeding – met name bij kinderen – ten grondslag. Het gevecht tegen ondervoeding is alleen te winnen door op een duurzame manier breed in te zetten op het verbeteren van landbouw, onderwijs, voedselsystemen, water en hygiëne, en vooral ook door toegang tot gezond voedsel.

En dat kan. Door samen te werken met de private sector, in landen te investeren via ontwikkelingshulp, door heel gerichte landbouwprojecten, door innovatie en door eerlijke handel tussen landen kunnen grote stappen gezet worden.

Nederland loopt voorop op die terreinen en die positie kunnen we nog beter benutten. In november schuift ons land aan bij het Nutrition4Growth forum in Milaan. Dat moment kunnen we grijpen door die voortrekkersrol publiekelijk naar ons toe trekken in de wereldwijde strijd tegen ondervoeding.

Economische groei van een land zorgt niet automatisch voor meer en betere voeding voor de bevolking. Het gevecht tegen ondervoeding vergt meer: het gaat om visie, investeringen en vasthoudendheid. Dat is niet alleen belangrijk voor de economische ontwikkeling, maar vooral ook voor de gezondheid van hele generaties ondervoede kinderen.

Viktoria de Bourbon de Parme, Beschermvrouw Save the Children

Pim Kraan, directeur Save the Children

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: