Pieter-Christiaan: ‘We moeten voor onze vrijheid staan’