Foto's: Eerste audiëntie in vernieuwd Huis ten Bosch