Koning Willem III op de bres voor afschaffing slavernij