Koning Filip betuigt spijt voor wandaden koning Leopold