Margrethe krijgt portret voor tachtigste verjaardag