Máxima brengt digitaal werkbezoek om over schuldenaanpak te praten