Prins Albert bij ondertekening Energietransitiepact