Camilla: 'zolang we kunnen lezen, kunnen we reizen'