Koning: Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden