Catherine 'enorm dankbaar' voor extra inzet verpleegkundigen