Koning ziet vernielingen van relschoppers in Den Bosch