Paul en de provincie: Noord-Holland (Eerebegraafplaats)