Koning Carl Gustaf: "We kunnen ervoor kiezen het tij te keren"