Kijk: Máxima toegezongen door Haagse schoolkinderen