Ook in België komt een einde aan majesteitsschennis