Máxima steunt en helpt jonge mensen die het even niet zien zitten