BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning bezoekt scholen in Leiden en Oegstgeest

Koning Willem-Alexander heeft donderdag samen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden. Het werkbezoek gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de overgang naar passend onderwijs dat in augustus 2014 op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s is ingevoerd.

De gedachte achter passend onderwijs is dat onderwijs leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
 
In Oegstgeest bezochten de koning en de staatssecretaris de prof. dr. Leo Kannerschool. Dit is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs vooral gericht op leerlingen met een vorm van autisme. De koning sprak onder meer met de schoolleiding, leraren, ouders, orthopedagogen en onderwijskundig begeleiders over de betekenis van passend onderwijs voor deze leerlingen.

Aansluitend werd in Leiden basisschool De Springplank bezocht, een reguliere Christelijke basisschool. Deze school heeft bovengemiddeld veel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Bron: RVD

Koning Willem-Alexander bracht vandaag een werkbezoek samen met staatssecretaris Sander Dekker van het Ministerie van...

Geplaatst door Het Koninklijk Huis op donderdag 11 februari 2016

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: