Prinses Adrienne wordt op bijzondere datum gedoopt