Mette-Marit praat liever niet over haar longziekte