Koningspaar: we hadden op de afstand moeten letten