Droevig bericht over prinses Marie van Liechtenstein