BlauwBloed--overlayTop BlauwBloed--overlayBottom BlauwBloed--overlayHeader BlauwBloed--overlayLeft BlauwBloed--overlayOrange Icon--npo Icon--EO Icon--tag Icon--search Icon--menu Icon--close Icon--image Icon--photo Icon--audio Icon--video Icon--play Icon--instagram whatsapp instagram-with-circle Icon--mail twitter youtube twitter-with-circle facebook facebook-with-circle Icon--rss clock

Koning: land staat er beduidend beter voor

Nederland staat er volgens koning Willem-Alexander beduidend beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat heeft hij dinsdag uitgesproken in de troonrede. Volgens de koning doet Nederland weer mee in de kopgroep van Europa. Hij noemt dat een "collectieve prestatie''.

"Politieke tegenstellingen werden overbrugd en verschillende maatschappelijke belangen zijn met elkaar verenigd. Nog niet eerder waren zoveel grote hervormingen tegelijk in gang gezet. Vaak met de steun van oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties.''

De koning sprak uit dat de financiële crisis achter ons ligt. Hij herinnerde eraan dat verworvenheden enkele jaren geleden onder druk stonden. Hij noemde de krimpende economie, het stijgende begrotingstekort en de toenemende werkloosheid. Daarbij daalden de huizenprijzen, dreigde de AOW onbetaalbaar te worden en stegen de zorgkosten rap.

Waarden respecteren en naleven

Mensen die in Nederland willen wonen, moeten bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren. Dat zei koning Willem-Alexander in zijn troonrede. "Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven'', zei de koning. "Aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.''

Bron: ANP

Meer over

Dit artikel zit in de dossiers: